Links

bestuur

Bestuur

 

 

Functie/portefeuille

Naam

Commissie Tevens verantwoordelijk voor:

email /telnr

voorzitter

 

Willem van Beek

   

voorzitter@avpec1910.nl

038-4551766

secretaris


Astrid Werkhoven

 

 

secretaris@avpec1910.nl

06-41402377

penningmeester

Ronald Dreuning

 

 

Ledenadministratie

Penningmeester@avpec1910.nl

bestuurslid

 

 

Sponsorcommissie

Kledingcommissie

 

 

 

bestuurslid

Accommodatie

 

Marc Veenhuizen

 

Accommodatiecommissie

Materiaalcommissie

Kantinecommissie

 

 

 

bestuurslid

Jeugdbeleid en wedstrijdatletiek

Ton Markink

Trainings technische commissie

Schoolatletiek

G-atletiek

 

 vilmark@ziggo.nl

06-23558225

bestuurslid

Recreatief (hard) lopen

Arjen Keers

 

Wedstrijd organisatie-commissie loopsport

Commissie recreatief hardlopen

Verzorgingscommissie


Nordic-walking

arjenkeers@ziggo.nl

06-55683714

 

 

algemeen mailadres

   

bestuur@avpec1910.nl