Links

Uit de Algemene Ledenvergaderingen

Geschreven door: op Vrijdag 24 Juni 2016, 1968 keer bekeken

 

Op maandag 14 maart en dinsdag 14 juni vond er een Algemene Ledenvergadering plaats in het clubgebouw. Belangrijke punten die in de ledenvergadering van 14 maart werden besproken zijn:

- Het verschil tussen prestatiegerichte en recreatieve groepen; communicatie naar deze leden moet goed    gebeuren.

- Er zal beter beheer moeten komen van de kantine (inmiddels is hier actie op   

  gezet door het bestuur).

- Er is decharge verleend aan de penningmeester door de kascommissie.

- Contributieverhoging in verband met verhoging van de baanhuur.

- Verandering in de bestuurssamenstelling.

Overige punten zijn te lezen verslag van de leden vergadering van 14 maart. Het verslag is opvraagbaar bij de secretaris; secretaris@avpec1910.nl">secretaris@avpec1910.nl

 

De Algemene Ledenvergadering van 14 juni stond in het teken van de samenwerking tussen de sportvereniging op de Hoge Laar.

Wat is er gaande?

De gemeente heeft voor de komende 3 jaar een huurverhoging aangekondigd van 100% voor de huur van de accommodaties. Voor het lopend jaar is er een huurverhoging doorberekend van 20%. De gemeente heeft de verenigingen uitgedaagd om met een plan te komen, zodat deze huurverhoging kan worden opgevangen en daarmee de verhoging niet in zijn geheel of deels ten laste van de leden hoeft te komen.

Het afgelopen jaar hebben de diverse verenigingen op het Hoge Laar de koppen bij elkaar gestoken en een plan geformuleerd waarmee wij denken de lastenverzwaring op te kunnen vangen. In dit plan zijn een drietal speerpunten geformuleerd, te weten:

•    Het realiseren van facilitaire samenwerking en beheer op het sportpark

•    Het ontwikkelen van nieuwe business op het sportpark.

•    Het ontwikkelen van gezamenlijke sportprogramma’s.

Dit plan wordt gedragen door de besturen van alle verenigingen op het Hoge Laar, inclusief de omliggende roei- en zeilvereniging en de tennis. Zij hebben een andere uitgangspositie dan de overige verenigingen gezien het feit dat deze accommodaties volledig geprivatiseerd zijn. De gemeente heeft zich vanaf het begin zeer positief uitgelaten over de plannen zoals we die geformuleerd hebben. We hebben als gezamenlijke verenigingen de gemeente er van kunnen overtuigen dat de implementatie van dit plan gedurende een aantal jaren ondersteuning behoeft in de vorm van mankracht door een sportparkmanager.

Organisatie

De verenigingen op het Hoge Laar verenigen zich in een sportpark overstijgende stichting, die gaat zorgen voor de aansturing van de sportparkmanager en gesprekspartner is voor de gemeente namens de verenigingen.

De gemeente heeft ingestemd de komende 3 jaar een sportparkmanager beschikbaar te stellen voor 24 uur per week. Het formeel werkgeverschap wordt ondergebracht bij Sportservice Zwolle. Het materieel werkgeverschap komt bij de op te richten stichting op het Hoge Laar te liggen. Dat betekent dat het stichtingsbestuur opdrachtgever wordt van de sportparkmanager. Voor de uitvoering van projecten kan de stichting een beroep doen op sportbuurtcoaches gedurende 12 uur per week. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door 3 vertegenwoordigers vanuit de verenigingen. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen met daarin van iedere vereniging een bestuurslid. Er mogen geen dubbelfuncties zijn.

Financiering

De gemeente financiert de sportparkmanager en de sportbuurtcoach gedurende 3 jaar. De verenigingen en het stichtingsbestuur lopen geen enkel financieel risico.

Huidige Stand van Zaken

De sollicitatie procedure voor de sportparkmanager loopt en we hopen direct na de vakantie van start te kunnen gaan. De oprichting van de stichting is in voorbereiding. Er zijn kandidaten voor het stichtingsbestuur. Mochten er mensen zijn die interesse hebben dan kan je je melden bij onze voorzitter Willem van Beek.

Bijgaand nog een link naar de presentatie.

https://docs.google.com/presentation/d/1UD0S49Y0M79wmFd4g6mRsQ1OfT_j7dT17S8YJaOli-Y/edit#slide=id.p3